Vrijheidsbeeld

 

Vrijheidsbeeld

April - eind 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In gemeente Margraten-Eijsden wordt 70 jaar bevrijding gevierd. In het kader van "liberation Eijsden-Margraten" wordt onder andere een tentoonstelling georganiseerd waarbij kunstenaars gevraagd wordt om te reageren op het thema vrijheid. Union by Fiction wil de gelegenheid aangrijpen om met de kinderen uit de gemeente dit thema te verwerken in een blijvend kunstwerk ter ere van vrijheid.

Vanaf april 2015 zullen ongeveer 200 leerlingen van het basisonderwijs in de gemeente Margraten-Eijsden onder leiding van kunstenaar Erik Habets gaan werken aan een monumentale sculptuur die onze vrijheid symboliseert. Het doel is om de kinderen mee te nemen in het creatieve proces van een kunstenaar en daarmee het kunstonderwijs aan te vullen. Anderzijds is het doel om de kinderen bewust te maken van hun vrijheid en te laten realiseren dat dit niet vanzelfsprekend is. Wanneer het beeld klaar is zal het getoond worden in het gemeentehuis tijdens de tentoonstelling “for freedoms sake” die het herdenkingsjaar afsluit. Daarna krijgt de sculptuur een permanente plek in de gemeenschap. Door de thematiek en het feit dat kinderen er aan hebben meegewerkt zal het vrijheidsbeeld ook een bijdrage leveren aan de acceptatie van hedendaagse kunst in de openbare ruimte. Het project rekent op breed maatschappelijk draagvlak.

Stichting Union by Fiction wil actieve cultuurparticipatie te realiseren. Deelnemers van verschillend pluimage worden actief meegenomen in het proces van kunst maken onder begeleiding van professionele kunstenaars in een ongedwongen sfeer. Kunst is hierbij zowel middel als doel. Deelnemers gaan een traject door van concept tot uitwerking en presentatie. Het proces van vele handen levert voelbare energie en een hoogwaardige kwaliteit van het kunstwerk. Het is van belang dat deelnemers zich gaan identificeren met het kunstwerk. Zo wordt beoogt dat deelnemers spelenderwijs inzicht krijgen in het maakproces en de waarde van kunst. Aan de andere kant brengt dit proces vele verschillende groepen in dit geval leerlingen met elkaar in aanraking. Hiermee worden vooroordelen wegenomen en wordt het inzicht in de leefwereld van de ander vergroot. Er wordt gewerkt met professionele kunstenaars die ervaring en affiniteit met kunsteducatie hebben en een sterk sociaal engagement hebben. In dit geval Erik Habets. Erik Habets is mede-initiatiefnemer van stichting Union by Fiction. Meer informatie: erikhabets.nl.

Op ongeveer 6 scholen verspreid door de gemeente zal aan ongeveer 200 leerlingen (groep 6-8) in hun klas een workshop worden gegeven van ongeveer 2 uur. De betreffende docenten krijgen een aanvullende lesvoorbereiding om zelfstandig de kunstwerken met de leerlingen af te maken in nog 1 of twee lessen. Alle scholen krijgen de inhoud van het lespakket aangeboden. In de eerste week van de tentoonstelling zal Erik Habets in het gemeentehuis een “liberation atelier” inrichten om daar samen met ongeveer 30 leerlingen elke middag het “vrijheidsbeeld” samen te stellen.

Na de tentoonstelling is het doel om het beeld af te gieten in aluminium en te plaatsen in de gemeente. Zodat het een blijvend symbool wordt van vrijheid en verdraagzaamheid met name voor toekomstige generaties.