über uns

Über Uns

 

januari - april 2010

 

Projectomschrijving

 

Über Uns was een project dat werkte volgens het principe van stichting Union by Fiction: mensen worden samengebracht met kunst als middel. Dit samenbrengen is het middel om kunst te maken. Centraal stonden de Boschstraat en de Brusselsestraat en hun bewoners en ondernemers. Project Über Uns bestond uit twee delen:

Het eerste vond plaats in januari 2010 in de Brusselsestraat en bestond uit tien beelden welke gemaakt werden door bewoners uit de straat en die gezamenlijk geplaatst werden. De beelden bleven een maand staan.

Het tweede deel vond plaats in maart 2010 in de Boschstraat. Hier werd door de bewoners een groot rariteitenkabinet gebouwd en gevuld met kunstwerken en zaken van persoonlijke aard. Dit object werd gedurende een week bemand door bewoners van de DOMUS-huizen van het Leger des Heils.

Het geheel vond plaats onder artistieke begeleiding van vijf professionele kunstenaars. Über Uns werd georganiseerd door stichting Union by Fiction in opdracht van Gemeente Maastricht.

Doelstellingen

 

De missie van project Über Uns was contact tot stand brengen tussen de bewoners van de twee straten. Vooral het contact met de mensen van de DOMUS-huizen van het Leger des Heils werd op een positieve wijze gelegd. Het idee is dat het makkelijker samenleven is als men het verhaal van de ander kent.

Über Uns wilde een oppervlakkig contact verbreken door de beschouwing op te roepen en deed dit door middel van beeldende kunst en het bijbehorende maakproces. Bijzondere aandacht werd besteed aan de verhouding tussen de mensen van de DOMUS-huizen en de ondernemers van de straat.

Tevens was Über Uns erop gericht het zelfbewustzijn van sociaal zwakkere groepen te versterken door met hun een vruchtbaar creatieproces in te gaan, waarbij ruimte was voor reflectie en creativiteit.

Über Uns had ook als doel de straat als geheel bekend te maken met zichzelf en deelnemer en publiek de schellen van de ogen te halen voor wat er zich in de eigen straat afspeelt en waarom.

Als laatste vervulde Über Uns een voorbeeldfunctie voor projecten ter verbetering van de levenskwaliteit in de binnensteden van de wereld.

Werkwijze

 

Project Über Uns was opgedeeld in twee delen:

In het eerste deel werd drie weken binnen gewerkt aan dertien grote beelden. De bewoners van de DOMUS-huizen aan de Brusselsestraat werkten samen met anderen uit de straat, onder andere de kinderen van de St. Aloisiusschool. De bedoeling was om beelden te maken die zich als het ware mengen met het straatbeeld. Ook werden er kledingstukken en attributen ingezameld van alle bewoners van de straat die in de beelden verwerkt werden.

Het werken in ons gelegenheidsatelier aan de Grote Gracht 76 vond plaats onder begeleiding van vijf professionele kunstenaars. Er werd een informele werksfeer gecreëerd waardoor verschillen tussen mensen wegvielen en waarin samengewerkt werd naar een gezamenlijk einddoel. Daarna, in de vierde week, werden deze sculpturen geplaatst in de Brusselsestraat en was er een feestelijke opening. Voor deze opening werd nadrukkelijk de hele straat uitgenodigd en was er informatie over de deelnemers aan het project.

 

In het tweede deel van Über Uns stond de Boschstraat centraal. Ditmaal werd er ter plekke buiten gewerkt aan een groot bouwwerk. Dit gebeurde samen met en door de bewoners van de DOMUS-huizen aan de Boschstraat. Zij werkten samen met ondernemers en voorbijgangers in de Boschstraat. Ook deze werksessies zijn open toegankelijk en de hele straat werd van tevoren uitgenodigd om mee te bouwen. Er werd twee weken buiten op straat gewerkt aan de bouw van een groot "Straat-museum".

Er werd een houten object gebouwd van ongeveer 2,5 x 5 meter en 4 meter hoog, geïnspireerd door de leus “oost west – thuis best.” Hierin werden werken gepresenteerd die van tevoren en ter plekke zijn gemaakt door de deelnemers. In de laatste week zullen er twee kunstenaars constant aanwezig zijn die contact leggen met iedereen uit de straat onder het genot van koffie en thee. Het Museum is vrij toegankelijk te bezichtigen. De bewoners van de DOMUS-huizen en andere deelnemers worden uitgenodigd om aanwezig te zijn. Zo kunnen ze elkaar beter leren kennen. De laatste dag dat het Museum op straat te zien was, werd er een feestelijke finnissage gehouden waarbij bewoners van de DOMUS, ondernemers uit de straat en voorbijgangers performances hielden, liedjes zongen, muziek maakten, theaterstukjes speelden en dansten.

 

Über Uns genomineerd voor Appeltje van Oranje 2011!

 

Utrecht, 9 december 2010 - Het Oranje Fonds nomineert Über Uns, een kunstzinnig ontmoetingsproject van Union by Fiction uit Maastricht voor een Appeltje van Oranje. Vandaag maakt het Fonds de tien genomineerden voor 2011 bekend. Jaarlijks bekroont het met deze prijs unieke, succesvolle sociale projecten. Het thema voor de komende uitreiking is Kunst Beweegt. Alle genomineerden pakken met kunst een maatschappelijk vraagstuk aan en verbinden zo groepen mensen met elkaar. Ieder jaar vindt in mei op Paleis Noordeinde de uitreiking plaats uit handen van Prinses Máxima.

 

Stichting Union by Fiction, een initiatief van kunstenaars, brengt dak- en thuislozen van de Maastrichter Domushuizen in contact met buurtgenoten. Op verzoek van de gemeente brengt de stichting buren bij elkaar om het saamhorigheidsgevoel in de wijk te versterken. Verschillende groepen mensen werken samen aan een kunstproject. Het creatieve proces stimuleert onderling contact en zelfbewustzijn. Op deze manier draagt het bij aan een betere relatie tussen buurtbewoners en een positief zelfbeeld van de Domusbewoners. In de Brusselsestraat maakten de partijen bijvoorbeeld 13 beelden, die leidden tot een tentoonstelling in de straat. De bewoners van de Boschstraat creëerden met persoonlijke bezittingen een Straatmuseum. In de toekomst wil de stichting nog veel meer kunstprojecten opzetten.

De Appeltjes van Oranje is een jaarlijkse prijs van het Oranje Fonds voor initiatieven die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden. Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds, legt uit: “Met het Appeltje van Oranje spreken wij in de eerste plaats waardering uit voor het werk en de inzet van de winnende organisatie. Daarnaast willen we hiermee anderen inspireren om soortgelijke initiatieven op te zetten. Über Uns is een heel mooi voorbeeld.”

Prinses Máxima reikt in mei op Paleis Noordeinde aan drie winnaars een Appeltje van Oranje uit. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje, ontworpen en gemaakt door Hare Majesteit de Koningin, en een geldbedrag van €15.000. De prijs wordt voor de negende keer uitgereikt. Het Oranje Fonds is het grootste fonds van Nederland op sociaal gebied. Per jaar besteedt het ongeveer €24 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in Nederland, op Aruba en de Nederlandse Antillen. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt onder andere gesteund door de Nationale Postcode Loterij en de Lotto. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

 

Bekijk hier meer foto's van Über Uns: Deel 1, Deel 2, en de Finissage!

 

Lees ook de krantenartikels in Dagblad de Limburger!