Over UBF

 

"Als Mohammed niet naar de berg wil komen komt de berg naar Mohammed"

 

roadshow Sittard

Stichting Union by Fiction heeft een unieke en vernieuwende werkwijze in de Euregio Maas-Rijn. UbF staat midden in het veld en organiseert vanuit dat perspectief kunstprojecten met een maatschappelijke relevantie. De stichting is in 2007 opgericht om sociaaleducatieve kunstprojecten te organiseren. Union by Fiction is een zusterstichting van stichting Arteswa. We werken met een dynamisch team van jonge culturele ondernemers, die samen verantwoordelijk zijn voor het uitdenken, organiseren en uitvoeren van initiatiefprojecten. Dit organiserend team staat actief in het (kunst)werkveld. Het huidige team van Union by Fiction bestaat uit professionele kunstenaars, vormgevers, cultuurwetenschappers, pedagogen en een gedragswetenschapper.

De werkwijze van de stichting gaat uit van de volgende principes:

 

  • mensen samenbrengen met kunst als middel, onder begeleiding van professionele kunstenaars, met als resultaat hoogwaardige kunst.
  • een hoge kwaliteit leveren door voelbare energie, inhoudelijke zeggingskracht en een gelaagdheid door een artistiek proces van vele handen.
  • cross-over experimenten tussen verschillende kunstdisciplines.
  • de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers verrijken door zelfvertrouwen, creativiteit, fantasie en eigenwaarde van de deelnemers te stimuleren.
  • de verschillende kunstdisciplines binnen het project op vernieuwende wijze aan een groter en nieuw publiek presenteren.
  • samenwerking, discussie en vernieuwing binnen de professionele cultuursector realiseren.

 

Stichting Union by Fiction overstijgt het fenomeen “community art”, omdat het uiteindelijke doel van onze werkwijze het creëren van hoogwaardige beeldende kunst is. De nadruk ligt dus niet op community maar op art. Niet voor niets is het resultaat van deze werkwijze dan ook een Gesamtkunstwerk, waarin meerdere disciplines en deelnemers mee zijn genomen in een beeldend proces. De stichting staat gelijk aan deze werkwijze: ze is een idee, een beweging. UbF wil zich niet laten vatten in een instituut. We opereren op onontgonnen gebied in de kunstwereld vanuit passie en idealisme.

We proberen op onze eigen manier oplossingen te zoeken voor vragen rondom de legitimiteit van presentatieinstellingen. Maar ook het romantische beeld van de kunstenaar die met zijn rug naar de samenleving staat, proberen we in onze werkwijze te vernieuwen. Hedendaagse kunst moet zich ons inziens ook ‘hedendaags’ manifesteren. Union by Fiction zou graag zien dat de professionele kunstwereld zijn reikwijdte vergroot naar een breder publiek. Met name de beeldende kunst kan zich meer profileren buiten haar eigen gevestigde kaders. Het gaat erom dat we de deuren van ons heilige huisje wijd openslaan, cross-overs aangaan en naar buiten treden naar de man op straat om reacties te ontlokken en een zeer directe dialoog te creëren tussen kunstenaar, zijn werk en de beschouwer... De stichting denkt groots en wil bergen verzetten: “Als Mohammed niet naar de berg wil komen komt de berg naar Mohammed.”